Tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Trường Đại học Sư phạm đã nhận được công văn số 59/CV-VĐTLT,ĐHTĐ ngày 18/8/2017 của Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Trường Đại học Thành Đông về việc phối hợp tuyển sinh học viên học chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp, Trường có ý kiến như sau:
Đồng ý phối hợp với Viện Đào tạo liên tục, Trường Đại học Thành Đông tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT các hạng tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong cả nước. Nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng
1.1. Giáo viên mầm non
– Hạng II: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng III: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp GGMN hạng III hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên.
– Hạng IV: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV.
1.2. Giáo viên tiểu hc
– Hạng II: Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các trường tiểu học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên.
– Hạng III: Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các trường tiểu học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng IV: Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các trường tiểu học công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.
1.3. Giáo viên trung học cơ sở
– Hạng I: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các trường THCS công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng II: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các trường THCS công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng III: Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các trường trung học cơ sở công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.
1.4. Giáo viên trung học phổ thông
– Hạng I: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường THPT công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng II: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường THPT công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau:
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II;
+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
– Hạng III: Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các trường THPT công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III.
2. Số lượng học viên: Tuyển sinh mỗi lớp từ 50 đến100 học viên.
3. Thời gian: Từ 06 đến 08 tuần (bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, thực hành, kiểm tra và viết thu hoạch).
4. Địa điểm bồi dưỡng: Tại Hải Dương và các tỉnh trong cả nước.
5. Nội dung và chương trình bồi dưỡng:
Theo chương trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II, III, IV tại các Quyết định số 2186, 2188, 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016; Giáo viên tiểu học hạng II, III, IV tại các Quyết định số 2516, 2515, 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016; Giáo viên THCS hạng I, II, III tại các Quyết định số 2513, 2512, 2511/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016; Giáo viên THPT hạng I, II, III tại các Quyết định số 2510, 2509, 2558/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2016 và 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Sư phạm kính đề nghị Quý Viện phối hợp với Trường triển khai công tác bồi dưỡng đúng đối tượng và đạt kết quả tốt. 
Trân trọng cảm ơn./.

. KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học.

Kính đề nghị các đơn vị giáo dục xác định nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và gửi văn bản đề nghị về Viện đào tạo liên tục, Trường Đại học Thành Đông để phối hợp tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Viện đào tạo liên tục, Trường Đại học Thành Đông.

Trụ sở chính: Phòng 106, Số 3, Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  Tel: 02203.559.818 – Hotline: 0977.358.829

VP tại Hà Nội.  Phòng 401 tầng 4 Trường PT Năng khiếu TDTT Hà Nội, đường Lê Đức Thọ, phường Mĩ Đình, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.  Tel: 0246.681.114 – Hotline: 0977.358.829

VP tại Hòa Bình.  Phòng 104, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, Số 195 đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tel: 0218.390.6262 – Hotline: 0977.358.829

VP tại Thái Bình.  Phòng 204 tầng 2. Trường Trung cấp nghề KTKT Công Nghiệp Thái Bình, Số 171 đường Trần Thái Tông, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tel: 0227.830.639 – Hotline: 0977.358.829

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!