Đăng ký học

Để thuận tiện cho các thí sinh đăng ký trực tuyến. Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thành Đông trân trọng mời thí sinh điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây:

Họ và tên*

Ngày sinh*

Địa chỉ* (Thí sinh ghi cụ thể địa chỉ báo tin)

Email

Điện thoại*

Chọn đối tượng*

Ngành đăng ký*

Hệ đào tạo*

Địa điểm học*

Đăng ký ký túc xá

Ghi chú